Animation

My animation of Jeanne Immink could be seen on the television at the show ‘2 voor 12’.

Mijn animatie van Jeanne Immink was te zien bij de televisieshow ‘2 voor 12’.

On the 30th of August 2021, my animation of The Rolykit could be seen on the television at the show ‘2 voor 12’.

Op 30 Augustus 2021 was mijn animatie van De Rolykit te zien bij de televisieshow ‘2 voor 12’.

On the 23th of April 2021, my animation of Anna Roemers Visscher could be seen on the television at the show ‘2 voor 12’.

Op 23 April 2021 was mijn animatie van Anna Roemers Visscher te zien bij de televisieshow ‘2 voor 12’.

Dojo Geoffrey is a gym that specializes in Tai Jiu Jitsu. Together with a team of four, we realized this animation in a short time. I had the role of producer, artdirector and I helped with animation and compositing.

Dojo Geoffrey is een sportschool dat zich specialiseerd in Tai Jiu Jitsu. Samen met een team van vier hebben we deze animatie binnen een korte tijd gerealiseerd. Hierin had ik de rol van producer en regisseur en heb ik geholpen met het animeren en compositing.