Animation

The thing I love most about animation, is that it’s easy to share stories. It makes the characters and worlds come to life.¬†There are many possibilities in animation and I love to try as much as possible, with different techniques.

On the 23th of April 2021, my animation of Anna Roemers Visscher could be seen on the television at the show ‘2 voor 12’.

Op 23 April 2021 was mijn animatie van Anna Roemers Visscher te zien bij de televisieshow ‘2 voor 12’.

Dojo Geoffrey is a gym that specializes in Tai Jiu Jitsu. Together with a team of four, we realized this animation in a short time. I had the role of producer, artdirector and I helped with animation and compositing.

Dojo Geoffrey is een sportschool dat zich specialiseerd in Tai Jiu Jitsu. Samen met een team van vier hebben we deze animatie binnen een korte tijd gerealiseerd. Hierin had ik de rol van producer en regisseur en heb ik geholpen met het animeren en compositing. 

My showreel from 2017-2018, contains a lot of older work.

Mijn showreel van 2017-2018 met daarin veel van mijn oude werk.

I remember it very well, the stories of how everything blooms, the warmth of your company. A loneliness within me heats up when flowers fill my thoughts.

Ik herinner het me ontzettend goed, de verhalen over hoe alles bloeit, de warmte van jouw gezelschap. Een eenzaamheid binnen mij die verwarmt wordt op het moment dat bloemen mijn gedachten vullen.

In the unknown of the ocean, where fish live, boates dissapear and the golden light of the sun reflects at the sheet of the ocean, live great big adventurers of the sea, the whale.

In het onbekende van de oceaan, waar vissen wonen, boten verdwijnen en het gouden licht van de zon weerkaatst op de vlakte van de oceaan, bevinden zich geweldig grote avonturieren van de zee: de walvis.

In rainy England, lives a small girl named Maeve. As a baby she was left behind in front of the big wooden doors of an orphanage. The only thing laying beside her, was a small teddybear and a letter: “Take good care of her.”

In het regenachtige England, woont een klein meisje genaamd Maeve. Als baby is ze bij de lange houten deuren van het weeshuis achtergelaten. Het enige wat bij haar lag was een kleine teddybeer en een brief: “Zorg goed voor haar.”

In the dephts of the forest, live masked creatures with luminous eyes. A grimm atmosphere fills the air. The moment these creatures are completely alone, they aren’t mean at all. They love their lives, and use time as their play paradise.

In het diepst van het woud leven gemaskerde wezens met lichtgevende ogen. Een grimmige sfeer hangt rond tussen de bomen. Op het moment dat zij volledig alleen zijn, zijn het geen gemene wezens. Daarentegen, ze houden van hun leven, en gebruiken tijd als speelparadijs.

It doesn’t take a lot of time or the sale of peculiar plants is over. Walk to the stall, choose one and decide: “This one, is mine.”

Het duurt niet lang meer of de verkoop van eigenaardige planten is voorbij. Loop naar de kraam, kies er 1 uit en beslis: “Deze is van mij.”